Onze mensen

Onze mensen Onze mensen
Onze mensen
Squash Bond Nederland bestaat niet alleen uit een bestuur, maar ook uit een bondsbureau en een aantal vrijwillige commissies. Wil je ook iets betekenen voor SBN, neem dan contact op via info@squashbond.nl.

Bestuur SBN

Het bestuur van Squash Bond Nederland neemt alle beleidsmatige beslissingen, stelt het (meerjaren)beleid vast en toetst de uitvoering van het beleid voor de beroepsorganisatie (het bondsbureau). Het bestuur legt minimaal 1x per jaar verantwoording af aan haar leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf natuurlijke personen. Het aantal leden in het bestuur wordt met inachtneming van dit minimumaantal door het bestuur zelf bepaald. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies (met uitzondering van de voorzittersfunctie) en de werkzaamheden. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd.

Bondsbureau

Het bondsbureau geeft uitvoering aan het meerjarenbeleid en staat onder leiding van de directeur, welke wordt aangesteld door het bestuur. Het bondsbureau is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werkzaamheden.

Dit is een afbeelding van Tessa ter Sluis

Tessa ter Sluis

Content creator

Dit is een afbeelding van Donny van Hal

Donny van Hal

Events & Competities

Dit is een afbeelding van Arjan Janssen

Arjan Janssen

Bondsdirecteur

Dit is een afbeelding van Menno  Nieuwenhuizen

Menno Nieuwenhuizen

Ledenadministratie

Commissie van Beroep

De commissie van beroep is het hoogste De Commissie van Beroep wordt ingesteld door het bestuur van Squash Bond Nederland en is het opvolgende orgaan (na de tuchtcommissie) voor een bij Squash Bond NL aangesloten lid om beroep aan te tekenen tegen een uitspraak van de tuchtcommissie. De Commissie van Beroep beoordeelt of het beroep gegrond is of niet en of de opgelegde straf gehandhaafd blijft of niet.

Dit is een afbeelding van Benito Boer

Benito Boer

Lid Commissie van Beroep

Dit is een afbeelding van Johannes Homan

Johannes Homan

Lid Commissie van Beroep

Dit is een afbeelding van Redmar Wolf

Redmar Wolf

Lid Commissie van Beroep

Tuchtcommissie SBN

De tuchtcommissie van SBN is belast met de uitvoering van de tuchtrechtspraak van de squashsport in eerste aanleg en is bevoegd tot sanctionering binnen de in het reglement vastgestelde kaders.

Dit is een afbeelding van Willem van Meerkerk

Willem van Meerkerk

Lid tuchtcommissie

Dit is een afbeelding van Clarissa Kleinhuis

Clarissa Kleinhuis

Lid tuchtcommissie

Dit is een afbeelding van Lennart Bakker

Lennart Bakker

Lid tuchtcommissie

Dit is een afbeelding van Mireille Barkmeijer

Mireille Barkmeijer

Lid tuchtcommissie

Dit is een afbeelding van David Young

David Young

Lid tuchtcommissie

Coachingscommissie

De coachingscommissie is er voor alle squashtrainers en beoogd squashtrainers en heeft als doel om jaarlijks opleidingsaanbod en bijscholing te creëren. Meer informatie over opleidingen en bijscholingen voor trainers vind je op de pagina 'squashtrainers' in het menu onder 'trainers & officials'.

Dit is een afbeelding van Alex Kramer

Alex Kramer

Coachingscommissie

Dit is een afbeelding van Rutger Jan Kamperman

Rutger Jan Kamperman

Coachingscommissie

Dit is een afbeelding van Dagmar Vermeulen

Dagmar Vermeulen

Coachingscommissie