Marijn Koot

Ruim dertig jaar heb ik veel passie voor de squashsport als speler, trainer/coach, squashcentrumeigenaar en sinds oktober 2023 als bestuurder van SBN. Mijn motto is: schouders eronder en gaan. Eigenschappen die anderen mij toedichten: ambitieus, gedreven, enthousiast en een verbinder. De komende tijd zal ik mij als secretaris met veel energie inzetten voor SBN. Naast deze functie ben ik werkzaam als zelfstandig squashtrainer/coach, adviseur voor het MKB en voorzitter van de Stichting Pole Position.

Mijn motto is: schouders eronder en gaan

Nevenfuncties/werk: ZZP’er squashtrainer, adviseur voor het MKB op squash en padel gebied,  detailhandel/retail. Voorzitter Stichting Pole Position, die organiseren wensdagen en sportdagen voor mensen met een verstandelijke beperking.