Bestuur

Uitnodiging ALV 17 juni 2023

02 juni 2023 2 Minuten leestijd

Graag nodigt het bestuur van Squash Bond Nederland de (branche)leden uit voor de aanstaande Algemene Leden Vergadering.

Datum:      17 juni 2023

Aanvang:   11.00 uur

Eindtijd:     12.30 uur

Vorm:         Fysiek

Locatie:      Frans Otten Stadion

Voor de vergadering is er de gelegenheid om per mail vragen te stellen over het jaarverslag en de financiële cijfers 2022. Deze vragen kunnen gesteld worden aan directie@squashbond.nl. Dit kan tot uiterlijk woensdag 14 juni 2023. De ALV is niet meer hybride omdat veranderde wetgeving een online vergadering niet meer toestaat. Er zal wel een online link zijn voor toehoorders waar men zich voor kan aanmelden, er is echter geen chatfunctie of spreek mogelijkheid, betreft alleen een livestream.

10:15 tot 10:45 mogelijkheid vragen financiële cijfers 2022

Indien er onvoldoende quorum aanwezig is voor besluitvorming in deze ALV zullen wij een tweede ALV uitroepen, te houden na vaststelling quorum, op zaterdag 17 juni 2023. Op deze ALV kunnen wij vervolgens met de aanwezige leden de noodzakelijke besluiten nemen.

 

Agenda ALV

 • Opening
 • Vaststelling Agenda ALV
 • Vaststelling verslag ALV 19 November 2022
 • Bestuursverslag en Jaarrekening 2022, accountantsverklaring, decharge bestuur en (her)benoeming accountant.
 • Update ontwikkelagenda en digitale koers SBN
 • Voorstel aanpassing contributiewijziging basislidmaatschap 2023
 • Integriteit Aangenomen Normenkader NOC*NSF
 • Aankondiging Atletencommissie Squash Bond NL
 • Aankondiging statutenwijziging Aansluiting Doping Autoriteit (Reeds vastgesteld ALV juni 2022)
 • Aansluiting WBTR-wetgeving
 • Aankondiging themabijeenkomst: Toekomst squashsport
 • BestuurVoordracht (her)benoeming bestuursledenMarjolein Houtsma (Voorzitter)
 • Rondvraag & Sluiting
   

De vergaderstukken zijn vanaf zaterdag 3 juni 2023 online te vinden via deze pagina.

Aan- of afmelding dient schriftelijk te gebeuren vóór zaterdag 10 juni 2023. Je kan hier klikken om je online aan te melden. Eventuele machtigingen kunnen worden verleend middels dit machtigingsformulier.

Bestuur Bestuur