Bestuur

Uitnodiging ALV 19 november 2022

04 november 2022 1 Minuten leestijd

Hiermee nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering Squash Bond Nederland.

Datum: 19 november 2022

Aanvang: 11.00 uur

Eindtijd: 12.15 uur

Locatie: Frans Otten Stadion of online (Microsoft Teams)

Voor de vergadering is er de gelegenheid om per mail vragen te stellen over het jaarplan en de begroting 2023. Deze vragen kunnen gesteld worden aan directie@squashbond.nl. Dit kan tot uiterlijk woensdag 16 november 2022

10:00 tot 10:30 mogelijkheid vragen begroting 2023
10:30 tot 10:55 mogelijkheid vragen jaarplan 2023

Indien er onvoldoende quorum aanwezig is voor besluitvorming in deze ALV zullen wij een tweede ALV uitroepen, te houden na vaststelling quorum, op zaterdag 19 november 2022. Op deze ALV kunnen wij vervolgens met de aanwezige leden de noodzakelijke besluiten nemen.

Agenda ALV

  • Opening
  • Vaststelling Agenda ALV
  • Vaststelling verslag ALV 12 juni 2022
  • Belangrijkste ontwikkelingen 2022
  • Plannen Jaarplan 2023
  • Begroting 2023
  • Bestuur Voordracht benoeming bestuurslid Maarten van der Steen(Secretaris)
  • Rondvraag & Sluiting 

De vergaderstukken zijn online te vinden deze link.

Aan- of afmelding dient te gebeuren vóór woensdag 16 november 2022. 

Bestuur Bestuur