Wedstrijdsport

Innovatie | Nieuwe speelsterktes en ranglijsten

03 oktober 2022 4 Minuten leestijd

Vanaf 1 januari 2023 nieuwe speelsterkstes en ranglijsten in Nederland.

Zoals eerder aangekondigd gaat Squash Bond NL per 1 oktober 2022 samenwerken met SquashLevels, hiermee geeft SBN verdere invulling aan de eerder ingezette verandering om gelijkere wedstrijden te organiseren en daarmee het spelplezier binnen de squashsport te verhogen.

Waarom voeren we deze verandering door?

Vanaf 2020 heeft SBN diverse onderzoeken verricht onder zowel de beginnende- als de wedstrijdsquashers in Nederland. Eén van de veelgehoorde feedback punten betrof de ranking en daarmee speelsterktes. In de bestaande opzet had SBN een cumulatieve ranking waarbij er steeds meer punten in de ranking kwamen. Dit bemoeilijkte de ontwikkeling van nieuwkomers, de doorgroei van (talentvolle) squashers, maar ook het speelplezier van squashers die een stapje terug deden, omdat de speelsterkte geen weergave vormde van het huidige speelniveau, maar over alle jaren waarin de squasher actief is geweest.

Daarnaast werden damessquashers geplaatst op de herenranglijst en ondervonden daarmee in de volle breedte nog meer hinder van een correcte weergave van de speelsterkte. Ook internationale (top)spelers en/of talenten hadden met de Nederlandse ranking systematiek uitdagingen om in het buitenland op een competitief niveau deel te nemen ofwel geplaatst te worden. Deze gezamenlijke uitgangspunten vormden voor SBN aanleiding om haar ranking en speelsterktesysteem te herzien. De verandering is versneld uitgevoerd omdat de Wereld Squash Federatie toewerkte naar een wereldwijde speelsterkte, hierdoor worden fase 2 en 3 binnen de eerder ingezette verandering tezamen uitgevoerd.

Wat verandert er concreet?

In de bestaande ranking werd de huidige vorm van een squasher onvoldoende weergegeven. In de vernieuwde opzet met SquashLevels wordt daarom niet alleen meer gekeken naar de uitslag van jouw wedstrijd (bijv. 3-1), maar wordt ook gekeken naar de scores binnen de gespeelde games (bijv. 11-9, 11-9, 9-11, 11-9). 

Op basis van historische data uit miljoenen wedstrijden berekent het systeem voorafgaand een verwachte uitslag. Nadat jouw wedstrijd gespeeld is en deze is ingevoerd op sbn.toernooi.nl (of Clubladder), analyseert het systeem hoe jouw wedstrijd verlopen is en hangt hier een score aan. De score vertaalt zich dagelijks in een nieuwe rating die past bij de huidige vorm van jouw niveau. Het systeem houdt daarbij rekening met diverse versterkende of dempende factoren. Door dit nieuwe systeem kan je als speler dus nog steeds stijgen in rating indien je jouw wedstrijd verliest. 

In het systeem wordt de rating aangeduid onder: ‘NLSquash Grade’. Daarnaast vind je ook een ‘Level’. Aan de hand van de Global Squash Levels kun je jouw speelniveau ten opzichte van andere squashers op wereldschaal inzien. 

Om direct de juiste ratings weer te geven ontvangt iedere squasher die een wedstrijd via SBN of Clubladder heeft gespeeld met terugwerkende kracht een nieuwe rating over alle historische wedstrijden vanaf 2013. Hierbij wegen de recentste jaren logischerwijs het zwaarste in de berekeningen om tot jouw rating te komen. De nieuwe rating gaat echter nog niet gelijk in.

Per wanneer veranderden mijn ratings in sbn.toernooi.nl?

Met ingang van 1 oktober 2022 kun je via het platform sbn.squashlevels.com/register jouw nieuwe rating inzien. Deze is vanaf dat moment nog niet geldend binnen de competitie en/of toernooien. Omdat het systeem een dusdanige impact heeft op de squasher in Nederland, geven we squashers drie maanden de tijd om te wennen aan het nieuwe systeem en gevoel te krijgen bij de wijzigingen. (Indien je al een account voor SquashLevels hebt, klik dan hier)

Vanaf 1 januari 2023 heeft SBN de doelstelling om deze nieuwe ratings officieel in gebruik te nemen. Vanaf dat moment worden ook de speelsterktes en ranglijsten officieel in gebruik genomen en zijn deze onder meer terug te vinden in jouw profiel op sbn.toernooi.nl. Jouw speelsterkte gebruik je dan – na invoering in 2023 – om je in te schrijven voor toernooien óf om de opstelling in jouw competitieteam te bepalen. SBN gaat bepaalt in overleg met de met clubs (en captains) of per 1 januari 2023 de nieuwe systematiek wordt ingevoerd of dat dit ná de competitie plaats zal vinden. 

De dubbel en mixed rating volgen op een nader te bepalen moment nadat de eerste relevante feedback van de enkel rating is opgehaald. Over de invulling van de dubbel en mixed rating volgt later in het jaar meer duidelijkheid.

Meer weten? Klik dan hier!

Wedstrijdsport Wedstrijdsport