Topsportstatus

Op deze pagina vind je alle informatie met betrekking tot de topsportstatussen voor senioren en jeugdspelers binnen de Nederlandse squashsport. Indien je na het lezen van deze pagina nog vragen hebt, kun je contact opnemen met topsport@squashbond.nl

Senioren 

Als je als topsporter een status hebt, kun je in aanmerking komen voor (een pakket aan) voorzieningen. Deze zijn erop gericht dat jij je kunt focussen op sportieve prestaties met je coach, begeleidingsstaf en sportbond. In Nederland kennen we vier soorten statussen, hieronder kort de verschillen. De voorzieningen zijn terug te vinden op deze pagina.

A-Status

Deze status wordt toegekend aan sporters die een mondiale top-8 prestatie tijdens een WK, Olympische Spelen, Paralympische Spelen of een ander internationaal topsportevenement dat wat betreft deelnemersveld en geleverde competitie gelijk is aan een WK behalen. 

HP-Status

Een High Potential status wordt in uitzonderlijke gevallen toegekend. Bijvoorbeeld als een sporter een buitengewoon perspectief heeft op een snelle aansluiting bij de mondiale top-8. En daarnaast een hoog perspectief heeft op een positie bij de mondiale top-3 tijdens een WK, Olympische Spelen, Paralympische Spelen of een ander internationaal topsportevenement dat wat betreft deelnemersveld en geleverde competitie gelijk is aan een WK. Dit gebeurt alleen na overleg met de betrokken sportbond.

Alleen NOC*NSF kan aan topsporters een status verlenen. Hoewel de status aan individuele sporters wordt verleend, is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er één tussen NOC*NSF en de bond.

Bondsstatus

Een Bondsstatus kan worden toegekend aan sporters in topsportprogramma’s die geen financiering van NOC*NSF krijgen. Hiervoor dient de topsporter wel volwassen te zijn, op een mondiaal toernooi bij de top-16 behoren en onderdeel te zijn van de Nederlandse selectie.

Selectiestatus

De Selectie-status is niet gekoppeld aan een prestatie-eis. SBN bepaalt op basis van haar eigen selectiebeleid welke sporters voor deze status in aanmerking komen. De Selectie-status heeft een looptijd van een jaar en kan daarna op voordracht van de sportbond verlengd worden. SBN kent - net als andere sportbonden - een maximaal aantal statussen dat het mag verdelen.

Jeugdsquashers

In Nederland zijn er voor jonge talentvolle sporters die een talentenstatus hebben diverse voorzieningen beschikbaar. Op basis van SBN Selectie criteria kunnen talentvolle squashers in aanmerking komen voor een topsport status, ook bekend als een LOOT status. 

Topsport Talentscholen en Stichting LOOT

Op een Topsport Talentschool kunnen talentvolle sporters voortgezet onderwijs volgen met een aangepast programma. Dertig Topsport Talentscholen maken de combinatie studie en topsport mogelijk in het voortgezet onderwijs (VMBO-HAVO-VWO). Zij houden rekening met de sportieve ambities van de leerlingen door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden, namelijk:

 • Een flexibel lesrooster dat ruimte heeft voor trainingen en wedstrijden;
 • (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
 • Uitstel of vermindering van huiswerk;
 • Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
 • Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken;
 • Begeleiding van een LOOT-begeleider
 • Gespreid examen over twee schooljaren. 

Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor topsporters met een A of HP-status en voor internationale talenten, nationale talenten en beloften. De Topsport Talentscholen zijn verenigd in een stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport (LOOT). Deze stichting beoordeelt onder andere de aanvragen van kandidaat Topsport Talentscholen. 

Meer informatie kun je vinden op www.stichtingloot.nl, inclusief een overzicht van de locaties en bijbehorende contactgegevens.

Voorzieningen, talentprofielen en Regionale Topsport Organisaties

In 2007 zijn door NOC*NSF talentprofielen geïntroduceerd met als doel om landelijk op een transparante en uniforme manier de groep van meest talentvolle sporters en hun doorstroom in beeld te brengen. Dit generieke talentprofiel is in overleg met NOC*NSF door de verschillende sportbonden vertaald in een sport specifiek talentprofiel. Dit alles resulteert uiteindelijk ieder jaar in een namenlijst van jonge talentvolle sporters. Talenten worden op basis van sportieve prestaties die spelers kunnen behalen op een Nederlands Kampioenschap jeugd ingedeeld in een drietal categorieën:

 • Internationaal talent [IT]
 • Nationaal talent [NT]
 • Beloften [B]
   

Procedure toekenning talentprofielen 

Na afloop van ieder squashseizoen wordt de balans opgemaakt en bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt de lijst volgens de jeugdselectie criteria door de SBN definitief gemaakt voor het komende schooljaar. De criteria gelden per categorie. Ouders van talenten worden rechtstreeks geïnformeerd vanuit de SBN. Deze lijst van talenten is op dat moment ook bekend bij NOC*NSF en de Regionale Topsport Organisaties. In de meeste gevallen neemt de Regionale Topsport Organisatie contact op met het talent uit zijn regio, maar niet ieder Regionale Topsport Organisatie gebruikt een intakegesprek voor een status. Wij adviseren de actie van de Regionale Topsport Organisatie na bericht van toekenning vanuit de SBN een aantal weken af te wachten. Mocht na die tijd de Regionale Topsport Organisatie in jouw buurt je nog niet hebben geïnformeerd, dan raden wij je aan contact met hen op te nemen om te kijken welke faciliteiten er beschikbaar zijn in jou omgeving.