Vacature bestuurslid topsport

Heb jij een passie voor topsport en beleid?

Wie zijn wij?
SBN (Squash Bond Nederland) is het startpunt en kenniscentrum voor iedereen die iets te maken
heeft met de squashsport. SBN is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de ontwikkeling en
organisatie van de gehele squashsport in Nederland. Samen groeien met squash, dat is ons doel.

Wij zijn op zoek naar iemand met de volgende competenties:
 Affiniteit en kennis van topsport in het algemeen en specifiek de squashsport
 Betrokken met en bij squash
 Goede contactuele vaardigheden
 Sterke luistervaardigheden en antenne hebben voor wat er speelt/leeft
 Helicopterview
 Belangen kunnen inventariseren en af kunnen wegen
 Ervaring met het schrijven van (topsport) beleid
Specifieke taken:
 Schrijven van het topsport beleid t/m 2028 (OS2028)
 Monitoren en evalueren van het topsport beleid
 Binnen het bestuur aanpreekpunt/verantwoordelijk voor topsport
 Onderdeel van het bestuur en betrokken bij alle bestuurszaken
Heb jij de onderstaande eigenschappen en kennis?
 Teamspeler
 Bekend en vaardig met moderne manieren van communiceren en samenwerken
 Affiniteit met de squashsport
 Stelt het algemeen belang van SBN boven persoonlijke belangen en belangen
van verschillende geledingen/(doel)groepen binnen SBN
 Open en eerlijke communicatie
 Het openstaan voor en het geven van feedback
 Bestuurlijke ervaring in bestuurlijke omgevingen, gericht op beleids- en
koersbepaling en bewaking hiervan
 Visie en strategisch denkniveau, die inspirerend wordt overgedragen
 Relevant netwerk voor de sport
 Relativeringsvermogen
 Besluitvaardig
 Gevoel voor intermenselijke verhoudingen
 Gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht
 Bekend met het functioneren van sportbonden en
 Zicht op het maatschappelijke belang van sport

Kom dan het bestuur van SBN versterken
Nadere informatie over deze functie kan per email worden verkregen via bestuur@squashbond.nl of telefonisch bij Marijn Koot (secretaris) 06-11859582.