Ad Heskes

In 1979 begonnen met squash bij Dickysquash tijdens mijn studie rechten. Ik was meteen verkocht. Sport verbroedert. Op verzoek van velen heb ik het voorzitterschap SBN per 8 oktober 2023 op mij genomen. Ik ben voornemens dit voorzitterschap in te vullen met de kernwaarden van respect, transparantie, good governance, goede communicatie en uiteraard sportiviteit. Met mijn juridische achtergrond hoop ik ook een goede bijdrage te kunnen leveren aan een aantal meer formele zaken alsmede bedrijfsmatige element waar je ook binnen een sportbond nu eenmaal mee te maken hebt.

Ik ben voornemens dit voorzitterschap in te vullen met de kernwaarden van respect, transparantie, good governance, goede communicatie en uiteraard sportiviteit

Nevenfuncties/werk: Geen nevenfunctie.