Bondsbureau

Sipke Wiersma blij met rol Jeugdbondscoach

18 april 2024 1 Minuten leestijd

Tijdelijke inzet op bondsbureau is afgerond

Sipke heeft van 1 september tot 1 maart tijdelijk het Bondsbureau versterkt. Met zijn ervaring en kennis over de squashwereld was dit erg waardevol in een periode dat er vrijwel geen bezetting was op het Bondsbureau. Inmiddels heeft Sipke zijn taken overgedragen en richt zich weer geheel op zijn oorspronkelijke rol als Jeugd Bondscoach. Nog regelmatig krijgt Sipke vragen over allerlei bondsbureau zaken. Met dit bericht willen wij laten weten dat hij vragen in zijn rol als Jeugd Bondscoachschap kan beantwoorden, maar willen wij ook verzoeken om vragen over andere zaken rechtstreeks aan het bondsbureau te richten.
Wij danken Sipke hartelijk voor zijn ondersteuning in een periode dat deze heel hard nodig hadden en wensen hem uiteraard heel veel succes in zijn rol als Jeugd Bondscoach.

Bondsbureau