Bestuur

Aankondiging ALV

14 februari 2024 2 Minuten leestijd

6 april is de volgende ALV

Geachte leden,

Op zaterdag 6 april aanstaande wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden van de Squash Bond Nederland (SBN). Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deel te nemen aan deze fysieke ALV.

De belangrijkste reden voor deze ALV is dat de interim bestuursperiode van zes maanden van het huidige bestuur erop zit, zoals eerder gecommuniceerd*. Het huidige bestuur verklaart zich bereid om door te gaan voor een verdere termijn, conform het eerder gecommuniceerde rooster op de ALV van 2 december 2023. Echter, dit bestuur wenst uitsluitend als team door te gaan. Het niet herbenoemen van één bestuurslid leidt tot aftreden van het gehele bestuur. In dat geval dient er dus een nieuw team klaar te staan om het over te nemen. Hieronder vindt u de statutaire eisen voor het stellen van tegenkandidaten. Convocatie en agenda worden uiterlijk vrijdag 22 maart aanstaande per e-mail verzonden.

*Wij herinneren u eraan hoe de benoeming van het huidige bestuur is verlopen op 8 oktober 2023. Het oude bestuur had veertien dagen daarvoor laten weten voltallig af te zullen treden, waardoor de leden en potentiële bestuurskandidaten niet voldoende tijd kregen om zich voor te bereiden. De SBN-leden werden bijna gedwongen om de enkele bestuurskandidaten te accepteren, aangezien er geen andere keuze was. De kandidaat-bestuursleden hadden geen zicht op wat hen te wachten stond. Om recht te doen aan deze situatie is afgesproken dat het huidige bestuur na zes maanden zou aftreden, zodat de ALV de vrijheid had om nieuwe bestuurders te installeren en het huidige bestuur/de bestuursleden de mogelijkheid hadden om om moverende redenen af te treden.

De locatie zal later bekend worden gemaakt.

Tot 6 april.

Bestuur