Bestuur

Save the date | Themabijeenkomst

17 juli 2023 1 Minuten leestijd

In aansluiting op de ALV van 17 juni 2023 organiseert SBN op zondag 3 September van 10:00 uur tot 16:00 uur een themabijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is door middel van een open en constructieve sessie input/feedback te verzamelen van stakeholders die squash een warm hart toedragen.

In aansluiting op de ALV van 17 juni 2023 organiseert SBN op zondag 3 September van 10:00 uur tot 16:00 uur een themabijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is door middel van een open en constructieve sessie input/feedback te verzamelen van stakeholders die squash een warm hart toedragen.

Concept onderwerpen:

  • Versterken en uitbouwen draagvlak in de squashwereld.  
  • Gewenste communicatie SBN-bestuur/bureau naar stakeholders  
  • Verstevigen van het functioneren SBN-commissies  
  • Evalueren van effectiviteit van SBN-procedures 

Omdat SBN op korte termijn de werving van een nieuwe voorzitter SBN bestuur start en ook gaat werken aan de permanente invulling voor de rol van directeur van het bondsbureau zal de output van deze dag tenminste moeten zijn: het profiel van de voorzitter bestuur + het profiel van de directeur bondsbureau. 

De definitieve agenda en meer details (ook t.a.v. de locatie) volgen op een later moment. 

Wil je de bijeenkomst bijwonen stuur dan voor 25 augustus 2023 een email naar bestuur@squashbond.nl o.v.v. Aanmelding Themabijeenkomst. 

Bestuur Bestuur