Bestuur

ALV besluit voorzitterschap SBN

22 juni 2023 2 Minuten leestijd

Via deze weg wil het bestuur van Squash Bond Nederland de leden van SBN informeren over de afgelopen Algemene Ledenvergadering.

Het was voor het eerst dat de ALV van Squash Bond Nederland volledig fysiek werd georganiseerd sinds de coronapandemie. Twee weken voor de ALV zijn de stukken gepubliceerd en er waren geen tegenkandidaten voor de functie van voorzitter van de SBN aangedragen.

Het bestuur keek tijdens de ALV met tevredenheid terug op 2022; de resultaten werden gepresenteerd, goed ontvangen en goedgekeurd. Hiermee gaf de ALV het bestuur decharge voor het gevoerde beleid en de verantwoording over 2022. Het bestuur heeft vervolgens met verbazing kennisgenomen van het niet goedkeuren van de herbenoeming van voorzitter Marjolein Houtsma. Bij het agendapunt om de huidige voorzitter te herbenoemen voor een tweede termijn, werd door een paar leden een schorsing aangevraagd. Na deze schorsing werd door een aantal aanwezigen, die een meerderheid van de stemmen vertegenwoordigt, tegen de herbenoeming gestemd. Door het aangekondigde vertrek van directeur Tom Lucas waren er reeds zorgen over de continuïteit van Squash Bond NL, maar door deze stemming is ook het bestuur gemankeerd geraakt.

Dit betekent dat het bestuur de komende periode op zoek zal moeten naar een nieuwe voorzitter en nieuwe directeur. Het bestuur van Squash Bond Nederland heeft kennisgenomen van dit besluit van de ALV en zal zich de komende periode beraden over het vervolg.

Voor vragen en/of opmerkingen graag een e-mail sturen naar: bestuur@squashbond.nl 

Bestuur SBN - Algemeen Bestuur