Bestuur

Contributiewijziging 2023

30 september 2022 4 Minuten leestijd

Via deze weg willen we alle leden van Squash Bond Nederland op de hoogte brengen van de aanstaande contributieverhoging die per 1 januari 2023 in zal gaan.

Contributiewijziging

Het bestuur van Squash Bond Nederland ziet zich gezien de prijsstijgingen en de oplopende kosten die fors toenemen genoodzaakt om dit besluit door te voeren. Het is de eerste verhoging van de bondsbijdrage in de afgelopen vijf jaar. Sinds de ALV van 26 juni 2021 heeft het bestuur van Squash Bond Nederland goedkeuring van de ALV om jaarlijks contributies te indexeren. Deze prijsindexering wordt voor het eerst doorgevoerd op basis van het CPI-cijfer.

Nieuwe tarieven contributies Squash Bond Nederland per 01-01-2023

                                                                                   2022                                       2023

Basislidmaatschap <18                                              €7,50                                                €7,99
Basislidmaatschap vanaf 18+                                   €7,50                                                €7,99
Wedstrijdlidmaatschap                                               €37,50                                              €41,50
 

Door deze prijsindexering is Squash Bond Nederland in staat om het aankomende jaar squashers te voorzien van continuïteit van de bestaande organisaties en door te zetten met eerder ingezette ontwikkeltrajecten. Het bestuur vindt het belangrijk te vermelden dat er niet volledig gebruik wordt gemaakt van de prijsindexatie maar gezocht heeft naar een balans om de stijgende kosten te kunnen dekken. Daarnaast vindt het bestuur het belangrijk dat het basislidmaatschap van SBN laagdrempelig blijft, deze stijgt naar verhouding met een lager percentage dan het wedstrijdlidmaatschap.

De aankomende periode zal SBN een tal van nieuwe digitale ontwikkelingen lanceren die het sportplezier en sportgemak dienen te verhogen. Daarnaast zet SBN in op het verbreden van het producten en dienstenaanbod voor diverse doelgroepen om iedere squasher in iedere squash fase te ondersteunen. Om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen verwijzen wij graag naar de squashers nieuwsbrief en onze website squash.nl.

 

Voor nu willen we alle leden danken, op naar veel squashplezier.

Met sportieve groet,

Bestuur van Squash Bond Nederland

Bestuur Bestuur