Evenementenbeleid SBN

Squash Bond Nederland en organiseren jaarlijks een brede range aan evenementen voor zowel Nederlandse squashers als internationale spelers. SBN heeft daarbij de visie om de toernooi beleving voor squashers te vergroten onder meer door extra rand activiteiten te organiseren en de aankleding van de evenementen naar een hoger niveau te brengen. Hierdoor zijn SBN en clubs beter in staat de squashsport te vermarkten. SBN dient hierbij de kwaliteit van de evenementen te waarborgen door kwaliteitsnormen te stellen en (digitale) ondersteuning te bieden aan de organiserende partij. Om tot een evenwichtige evenementenkalender te komen hanteert SBN niet alleen diverse organisatievormen, ook worden bepaalde evenementen toegekend aan clubs op basis van een bidprocedure. Om hier op een zo transparant mogelijke wijze mee om te gaan, is hieronder alle relevante informatie terug te vinden.

Organisatievormen

SBN Evenementen worden verdeeld in drie verschillende organisatie vormen. De organisatievorm wordt bepaald op basis van risico, grootte van het evenement en mate van mogelijkheden om dit aan derden uit te besteden.

  • Georganiseerd door SBN met ondersteuning van derden
  • Georganiseerd door derden met ondersteuning van SBN
  • Georganiseerd door derden onder auspiciën van SBN (Landelijke tourcircuits)

Indeling SBN Evenementen

In de onderstaande tabel worden alle SBN Evenementen weergegeven en de bijbehorende organisatievormen. SBN heeft de vrijheid om in de toekomst de organisatievorm van een evenement aan te passen en bij te werken in het document en eventuele nieuwe evenementen te introduceren.

[Tabel]

Aanmelden voor evenementen

Indien je als organisator/club een of meerdere evenementen wilt organiseren, kun je je als organisator/club aanmelden zodra de bidprocedure open gaat. Hiervoor zijn onderstaande formulieren benodigd.

Aanmeldformulier SBN Evenementen

Aanmeldformulier ESF Evenementen

Aanmeldformulier SBN Competitie eindronde

Toegekende evenementen

Hieronder is een weergave van de reeds toegekende evenementen.

[Tabel]

SBN behoudt zich het recht voor om een lopende termijn in te korten indien de organisatie niet aan de kwaliteitseisen / verwachtingen voldoet of kan voldoen. Daarnaast behoudt SBN het recht om een lopende termijn met één jaar verlengen.