Squash Nationaliteit

Het kan zijn dat je al enige tijd in Nederland woont, maar nog geen Nederlandse nationaliteit hebt. Het is mogelijk om een aparte squash nationaliteit te hebben. Alle informatie hieromtrent vind je hieronder.

Meerwaarde?

De meerwaarde van het aanvragen van een Nederlandse Squash Nationaliteit betekent onder meer dat je - na acceptatie door het bondsbestuur van SBN - kunt worden toegelaten tot Nederlandse Kampioenschappen alsook een plek krijgt op de Nederlandse ranglijst. SBN kan daarnaast een verzoek indienen bij de ESF en WSF voor de betreffende speler om ook internationaal onder Nederlandse vlag uit te komen.

Voorwaarden?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Nederlandse Squash nationaliteit zijn:

  • Een speler dient ten minste de laatste drie jaren daadwerkelijk in Nederland gevestigd te zijn. Dit dient te worden aangetoond met een basispersoonsregistratie of bewijs van inschrijving in de gemeente.
  • Een speler dient goedkeuring verkregen te hebben van het Bondsbestuur van SBN middels onderstaand aanvraagformulier.
  • Het bestuur behoudt zich het recht om in overleg met de ESF/WSF af te wijken van de hierboven gestelde voorwaarden.

Downloads

Hieronder vind je relevante downloads met betrekking tot de Squash Nationaliteit