Bestuur

In memoriam Ger Koopman

15 december 2023

Geachte Leden, Met diep leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van Ger Koopman. Ger is na een lang ziekbed overleden op woensdagochtend 13 december j.l. Ger, als boegbeeld van het Frans Otten Stadion, heeft enorm veel betekend voor de squash gemeenschap en stond altijd klaar om te ondersteunen. Wij danken hem daar zeer voor. Ger is 73 jaar geworden. Wij condoleren de familie met dit enorme verlies en wensen hun veel sterkte de komende tijd.

Wij condoleren de familie met dit enorme verlies en wensen hun veel sterkte de komende tijd
Bestuur