Grensoverschrijdend gedrag

Squash Bond Nederland vindt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport en zet daarom in op een veilige sportomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van sportiviteit en respect, dopinggebruik, discriminatie of fraude en alle het andere ongewenst gedrag in de sport. Je vindt hier alle informatie waarmee wij samen met onze centra gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aanpakken. Niet alleen zijn er verschillende manieren om ergens melding van te maken, deze mogelijkheden zijn ook bedoelt om er met een professional over ongewenste zaken binnen de sport te praten.

Onsportief gedrag

We kennen het allemaal: een discussie of de bal in of uit was. Het kan voorkomen dat spelers het tijdens een wedstrijd niet met elkaar eens zijn of dat er onsportief gespeeld wordt. In principe zijn spelers zelf verantwoordelijk voor een sportief en eerlijk verloop van een wedstrijd, ook al ziet er een scheidsrechter toe op de wedstrijd. Komen de spelers en scheidsrechter er onderling echter niet uit of komt het tijdens een wedstrijd vaker voor dat spelers met elkaar in de clinch liggen, dan is het aan te raden om iemand van de wedstrijdleiding of een hoofdscheidsrechter erbij te halen.

Onsportief gedrag is nog geen misdraging 
Wees er van bewust dat onsportief gedrag nog geen misdraging is. Onder een misdraging wordt verstaan ‘Een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglement en statuten van SBN dan wel de club’. Er bestaan verschillende gradaties van misdragingen: van uitschelden, bedreigen of vernielen tot fysiek geweld, doping, matchfixing en seksuele intimidatie. 

Lichte misdragingen – maatregel 

In geval van incidentele (‘lichte’) misdragingen, zoals schelden, bedreigen of vernielen heeft (het bestuur van) de club in principe zelf een verantwoordelijkheid om in te grijpen middels het opleggen van een (bestuurlijke) maatregel. 

Ernstige misdragingen – meldplicht 

In geval van ernstige misdragingen (zoals doping, matchfixing en seksuele intimidatie) is iedereen die bij de squashsport op wat voor manier dan ook betrokken is, verplicht dit te melden bij het clubbestuur / management of (rechtstreeks) bij Squash Bond NL. In dat geval neemt SBN de zaak dan over en meld deze aan bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) die namens SBN deze zaken afhandelt. Er kan er ook rechtstreeks bij het ISR worden gemeld. 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van SBN

De SBN heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Wil je niet direct een melding doen, maar heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon van SBN is bereikbaar voor iedereen binnen de squashsport en biedt een luisterend oor wanneer je te maken hebt gehad met mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is geheel onafhankelijk, vervult haar taak vrijwillig en informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon luistert naar wat je dwars zit, zonder te oordelen en zonder consequenties. De vertrouwenspersoon bespreekt met jou welke stappen je zou kunnen zetten, zoals het doen van een melding. De vertrouwenspersoon neemt zelf geen meldingen in behandeling en doet geen onderzoek bij incidenten, maar kan wel de verschillende mogelijkheden met jou bespreken en je op weg helpen.

Je kunt per e-mail contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. De huidige vertrouwenspersoon van SBN is:

  • Marije van der Jagt – vanderjagt@griffithsadvocaten.nl      

Meldpunten Grens Overschrijdend Gedrag

Melding maken van (ernstige) misstanden in de sport? Dit kan op verschillende manieren:

Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN)

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) opgezet. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon van CVSN bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt en of je anoniem wilt blijven. Dus zit je ergens mee? Het centrum veilige sport is te allen tijde bereikbaar (ook 's nachts en in de weekenden). Bij het Centrum Veilige Sport kun je op diverse manieren melding maken. Indien je anoniem wilt blijven adviseren we je 'Speak Up' te gebruiken.

  • Middels een speciaal ontwikkeld chatsysteem (genaamd FIER) kun je chatten met een professionele hulpverlener.
  • Je kunt ook rechtstreeks bellen naar het Centrum Veilige Sport
  • Een geschreven (anoniem) bericht sturen naar Centrum Veilige Sport kan via SpeakUp.

Klik hier om (anoniem) in contact te komen met Centrum Veilige Sport Nederland.

Instituut Sport Rechtspraak (ISR)

Omdat Squash Bond Nederland is aangesloten bij het ISR kun je ook daar rechtstreeks melding maken van ernstige misdragingen zoals doping, matchfixing en grens overschrijdend gedrag. Meer informatie hierover vind je op de website van het ISR.

Squash Bond Nederland

Natuurlijk kun je ook bij Squash Bond Nederland melding maken van (ernstige) misstanden. In geval van ernstige misstanden zal SBN de melding altijd doorzetten aan het ISR en vastleggen bij Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Melding maken kan via info@squashbond.nl of rechtstreeks bij het bestuur via bestuur@squashbond.nl